Телевизии в Бракьовци (СО)

ТВ канал Телевизионна програма Предавател, мощност, (детайли)
  

Ретранслатор Бракьовци


Географски координати: 23E10'0" / 43N3'0"

История на телевизиите в Бракьовци


БТ Първа програма / БНТ Канал 1 / БНТ1 - Бракьовци 8 канал (до 2013 г.)
БТ Втора програма / БНТ Ефир 2 - Бракьовци 31 канал (до 2000 г.)
bTV - Бракьовци 31 канал (2000-2013 г.)