Телевизии в Брусен (СО)

ТВ канал Телевизионна програма Предавател, мощност, (детайли)
  

История на телевизиите в Брусен


БТ Първа програма / БНТ Канал 1 / БНТ1 - Брусен 7 канал (до 2013 г.)
БТ Втора програма / БНТ Ефир 2 - Брусен 32 канал (до 2000 г.)
bTV - Брусен 32 канал (2000-2013 г.)