Телевизии в Долно Камарци (СО)

ТВ канал Телевизионна програма Предавател, мощност, (детайли)
  

Ретранслатор Долно Камарци


Географски координати: 23E52'0" / 42N44'0"

История на телевизиите в Долно Камарци


БТ Първа програма / БНТ Канал 1 / БНТ1 - Долно Камарци 10 канал (до 2013 г.)
БТ Втора програма / БНТ Ефир 2 - Долно Камарци 31 канал (до 2000 г.)
bTV - Долно Камарци 31 канал (2000-2013 г.)