Телевизии в Елешница (СО)

ТВ канал Телевизионна програма Предавател, мощност, (детайли)
  

Ретранслатор Елешница


Географски координати: 23E38'0" / 41N52'0"

История на телевизиите в Елешница


БТ Първа програма / БНТ Канал 1 / БНТ1 - Елешница 12 канал (до 2013 г.)
БТ Втора програма / БНТ Ефир 2 - Елешница 39 канал (до 2000 г.)
bTV - Елешница 39 канал (2000-2013 г.)