Телевизии в Голема Раковица (СО)

ТВ канал Телевизионна програма Предавател, мощност, (детайли)
  

Ретранслатор Голема Раковица


Географски координати: 23E48'0" / 42N39'0"

История на телевизиите в Голема Раковица


БТ Първа програма / БНТ Канал 1 / БНТ1 - Голема Раковица 10 канал (до 2013 г.)
БТ Втора програма / БНТ Ефир 2 - Голема Раковица 31 канал (до 2000 г.)
bTV - Голема Раковица 31 канал (2000-2013 г.)