Телевизии в Каменица (СО)

ТВ канал Телевизионна програма Предавател, мощност, (детайли)
  

Ретранслатор Каменица


Географски координати: 23E56'0" / 42N36'0"

История на телевизиите в Каменица


БТ Първа програма / БНТ Канал 1 / БНТ1 - Каменица 6 канал (до 2013 г.)
БТ Втора програма / БНТ Ефир 2 - Каменица 32 канал (до 2000 г.)
bTV - Каменица 32 канал (2000-2013 г.)