Телевизии в Правешка Лакавица (СО)

ТВ канал Телевизионна програма Предавател, мощност, (детайли)
  

Ретранслатор Правешка Лакавица


Географски координати: 23E50'0" / 42N57'0"

История на телевизиите в Правешка Лакавица


БТ Първа програма / БНТ Канал 1 / БНТ1 - Правешка Лакавица 8 канал (до 2013 г.)
БТ Втора програма / БНТ Ефир 2 - Правешка Лакавица 21 канал (до 2000 г.)
bTV - Правешка Лакавица 21 канал (2000-2013 г.)