Телевизии в Радуил (СО)

ТВ канал Телевизионна програма Предавател, мощност, (детайли)
  

Ретранслатор Радуил


Географски координати: 23E40'0" / 42N17'0"

История на аналоговата ефирна телевизия в Радуил


БТ Първа програма / БНТ Канал 1 / БНТ1 - Радуил 9 канал (до 2013 г.)
БТ Втора програма / БНТ Ефир 2 - Радуил 30 канал (до 2000 г.)
bTV - Радуил 30 канал (2000-2013 г.)
Нова телевизия - Радуил 27 канал (2003-2013 г.)