През 2015 г. Съветът за електронни медии открива по инициатива на фирма „Плюс Р - 2015“ ЕООД процедура за провеждане на конкурс за ефирно радиоразпръскване в град Дупница. Местната фирма е класирана на първо място в конкурса за честота 107.4 MHz с проекта си за радиостанция „Плюс Радио“, със специализиран профил, за аудитория от 20 до 45 г.Ефирно излъчване
УКВ радиоразпръскване - град Честота - MHz Предавател, мощност, RDS
Дупница 107.40