„Плюс Радио“ е регионална радиостанция в град Дупница. Радиото започва излъчване на 107.4 MHz през юли 2018 г. През 2015 г. Лицензията е издадена през 2015 г. на местната фирма „Плюс Р - 2015“ ЕООД, след 2017 г. собственост на „Медиафаст“ АД. „Плюс Радио“ излъчва предимно музикална програма за аудитория от 20 до 45 г.


Ефирно излъчване
УКВ радиоразпръскване - град Честота - MHz Предавател, мощност, RDS
Дупница 107.40 ТВРС „Ловен дом“, 100 W,
 

Звуков архив: