Телевизии в Милкьовци (Пк)

ТВ канал Телевизионна програма Предавател, мощност, (детайли)
  

Ретранслатор Милкьовци


Географски координати: 22E49'0" / 42N46'0"

История на телевизиите в Милкьовци


БТ Първа програма / БНТ Канал 1 / БНТ1 - Милкьовци 8 канал (до 2013 г.)
БТ Втора програма / БНТ Ефир 2 - Милкьовци 28 канал (до 2000 г.)
bTV - Милкьовци 28 канал (2000-2013 г.)