Телевизии в Белица (Пд)

ТВ канал Телевизионна програма Предавател, мощност, (детайли)
 Ретранслатор Белица, до село Мостово


Географски координати: 24E56'0" / 41N52'0"

История на телевизиите в Белица


БТ Първа програма / БНТ Канал 1 / БНТ1 - Белица 6 канал (до 2013 г.)
БТ Втора програма / БНТ Ефир 2 - Белица 28 канал (до 2000 г.)
bTV - Белица 28 канал (2000-2013 г.)