Телевизии в Дуревци (См)

ТВ канал Телевизионна програма Предавател, мощност, (детайли)
 Ретранслатор Дуревци


Географски координати: 24E51'0" / 41N26'0"

История на телевизиите в Дуревци


БТ Първа програма / БНТ Канал 1 / БНТ1 - Дуревци 8 канал (до 2013 г.)
БТ Втора програма / БНТ Ефир 2 - Дуревци 32 канал (до 2000 г.)
bTV - Дуревци 32 канал (2000-2013 г.)