Телевизии в Ерма река (См)

ТВ канал Телевизионна програма Предавател, мощност, (детайли)
 Ретранслатор Ерма река


Географски координати: 24E58'0" / 41N25'0"

История на телевизиите в Ерма река


БТ Първа програма / БНТ Канал 1 / БНТ1 - Ерма река 7 канал (до 2013 г.)
БТ Втора програма / БНТ Ефир 2 - Ерма река 31 канал (до 2000 г.)
bTV - Ерма река 31 канал (2000-2013 г.)