Телевизии в Селище (См)

ТВ канал Телевизионна програма Предавател, мощност, (детайли)
 Ретранслатор Селище


Географски координати: 24E52'0" / 41N35'0"

История на телевизиите в Селище


БТ Първа програма / БНТ Канал 1 / БНТ1 - Селище 9 канал (до 2013 г.)
БТ Втора програма / БНТ Ефир 2 - Селище 25 и 28 канал (до 2000 г.)
bTV - Селище 25 и 28 канал (2000-2013 г.)