Телевизии в Старцево (См)

ТВ канал Телевизионна програма Предавател, мощност, (детайли)
 Ретранслатор Старцево


Географски координати: 25E3'0" / 41N26'0"

История на телевизиите в Старцево


БТ Първа програма / БНТ Канал 1 / БНТ1 - Старцево 11 канал (до 2013 г.)
БТ Втора програма / БНТ Ефир 2 - Старцево 29 канал (до 2000 г.)
bTV - Старцево 29 канал (2000-2013 г.)