Телевизии във Витина (См)

ТВ канал Телевизионна програма Предавател, мощност, (детайли)
 Ретранслатор Витина


Географски координати: 24E44'0" / 41N25'0"

История на телевизиите във Витина


БТ Първа програма / БНТ Канал 1 / БНТ1 - Витина 12 канал (до 2013 г.)
БТ Втора програма / БНТ Ефир 2 - Витина 21 канал (до 2000 г.)
bTV - Витина 21 канал (2000-2013 г.)