Телевизии в Забърдо (См)

ТВ канал Телевизионна програма Предавател, мощност, (детайли)
 



Ретранслатор Забърдо


Географски координати: 24E33'0" / 41N47'0"

История на телевизиите в Забърдо


БТ Първа програма / БНТ Канал 1 / БНТ1 - Забърдо 10 канал (до 2013 г.)
БТ Втора програма / БНТ Ефир 2 - Забърдо 21 канал (до 2000 г.)
bTV - Забърдо 21 канал (2000-2013 г.)