Радио „Вис виталис” е първата и радиостанция в ефира на Розовата долина с център Казанлък - от Карлово до Твърдица, от Стара планина до Средна гора. Дата на първо излъчване: 21.12.1992 г. по кабелна мрежа, от 23.05.1995 г. - и в ефир на честота 89.70 MHz. От 1 юли 2004 г. радиото излъчва на нова честота - 89.30 MHz. Радиото има затвърдени рейтингови и пазарни позиции в региона. Разполага с квалифициран екип и предлага широки възможности за реклама - пряка и нетрадиционна, промоции, кампании и др. Управител: Васил Самарски. Програмен формат: AC (Adult Contemporary). В часовете 6:30-8:30 и 18:00-20:00ч. програмата на Радио „Вис виталис” се излъчва и по кабелната радиомрежа на град Казанлък и общината.

През 2014 г., на проведения от СЕМ конкурс за радиоразпръскване, радио „Вис виталис” защити програмата си и спечели право на излъчване на 89.3 MHz за следващите 15 години.

Казанлък 6100, ул. „Стара река“ 2, Дом на Културата Арсенал, ет. 1
тел. +359 431 64323 (ефир), +359 431 63283 (редакция)
тел./факс +359 431 64417 (реклама)
електронна поща: Програмен директор, Реклама и продажби, Журналисти
уеб-сайт: vvitalis.com

Ефирно излъчване
УКВ радиоразпръскване - град Честота - MHz Предавател, мощност, RDS
Казанлък   89.30 ДК „Арсенал”, 100 W,
 

Звуков архив: