Още през далечната 1917 г. в град Шумен е построен безжичен радиотелеграф, който е третият в страната след първото подобно съоръжение във Варна - 1912 г. и в София - 1914 г. В началото на 40-те се появяват планове за постройка на радиопредавател крй шуменското село Венец, осуетени от развитието на Втората световна война.
През август 1945 г. влиза в действие 200-ватова уредба Сименс с високоговорители, монтирани на няколко места в града. До 1952 г. тази инсталация се нарича "Градска радиотранслационна централа", след това наименованието е "Градски радиотранслационен възел", а от 1955 г. - "Градски радиовъзел Шумен". През 1964 г. е открита "Окръжна жична радиостанция Шумен", която започва излъчване на двучасова регионална програма три пъти седмично - вторник и четвъртък сутрин и петък вечер. През януари 1969 г. Градския радиовъзел и Окръжната жична радиостанция са обединени в "Окръжен Радиовъзел Шумен", обхващащ 40 селища или около 70% от населението на окръга.
С постановление №13 на Министерски Съвет от 1 юли 1970 г. е решено да бъде създадена районна радиопрограма, разпространявана на средни вълни (дължина на вълната 232 м.) посредством предавателя в село Царев брод и обслужваща селищата в окръзи Шуменски, Силистренски, Разградски и Търговищки, както и други населени места в Североизточна България.
Точно в един часа и тридесет минути след полунощ, на 13 януари 1973 г. е направена първата проба в ефир, без обявяване на наименованието на станцията и имената на екипа. Говорителите четат очерк за резервата "Сребърна", след което звучи песента "Червената роза".
Официалното откриване на Радио Шумен се състои на 1 февруари 1973 г. - четвъртък, с голямо тържество, предавано на живо и по програма "Хоризонт" на Българското радио. В началото програмите са 80 минути дневно - 7:30-8:00, 15:30-16:00 и 18:40-20:00 ч., всеки ден без неделя, когато има само сутрешна програма. След края на местните програми се включва Програма "Христо Ботев" от София. Печатния орган на Комитета за телевизия и радио - вестник "Телевизия и Радио" в брой 6 и 7 от 1973 г. публикува специални материали, посветени на новото Радио Шумен, както и програмата му за 12 февруари 1973 г.:
- - -
  7:30 - Народни хора и ръченици
  7:36 - Новини от района (всеки ден без неделя)
  7:40 - Любими танга
  7:45 - Петилетката и ние
  7:48 - Пее Бисер Киров
- - -
15:30 - В авангарда на класата
15:37 - Изпълнение на Симфоничен оркестър Шумен
- - -
18:40 - Ритмични контрасти
18:50 - Информационен радиодневник

- - -
В средата на 1974 г. програмното време на Радио Шумен е увеличено от 80 минути на 150 минути дневно в часовете 7:00-8:00, 15:30-16:00 и 18:00-19:00 часа. От средата на 1985 г. е разширено на 300 минути дневно, като предаванията са в часовете 7:00-9:00, 15:00-16:00 и 18:00-19:00 часа, а от 1987 г. вечерната програма започва вече в 17:00 часа.
През 1978 г. честотата, на която предава Радио Шумен е снемена - вместо 232 м. (1294 kHz), се използва вълна 218 м. (1376 kHz) в диапазона на средните вълни с мощност 50 kW. В началото на 80-те е пуснат в експлоатация и предавател, излъчващ на ултракъси вълни с мощност 10 киловата.
На 1 септември 1985 г. Окръжният радиовъзел прекратява самостоятелната си програма и влиза в структурата на Районна радиостанция Шумен. В периода 1985-1995 г. Радио Шумен, наред с основната си програма на СВ и УКВ, реализира и едночасово предаване по кабелната мрежа (11:00-12:00 ч.), наречено "Шумен днес". От края на 1986 г. Радио Шумен реализира програмата си в три студиа - две по 50 кв.м. и едно музикално с площ от 450 кв.м, като емисионното студио е обзаведено наново с възможност за излъчване на стереофонични програми на УКВ.
В началото на 1989 г. е въвведено унифицираното програмно време на всички районни радиостанции на Българското радио: 6:00-9:00 ч. - Утринна програма, 17:00-20:00 ч. - Вечерна програма. От началото на 1994 г. програмите стават 13 часа дневно (6:00-19:00 ч.), а след 1996 г. - 18 часа (6:00-24:00 ч.)
Днес Радио Шумен представлява регионална радиостанция в системата на Българското Национално Радио, чиято функция е определена от чл. 49 от Закона за радио и телевизия. Радио Шумен създава регионални програми, предназначени за населението в Шуменска, Разградска, Силистренска, Търговищка и Русенска области. Програмният профил на Радио Шумен е съобразен с общ тип аудитория и основна цел, да информира обективно за всички значими събития в региона и страната, при спазването на високи технически и професионални стандарти. В технологично отношение Радио Шумен е една от най-модерно оборудваните радиостанции в страната и умело следва тенденциите за пълна цифровизация и интеграция, очертани от Европейския съюз за радиоразпръскване.

На 6 април 2010 г., Радио Шумен временно преустанови излъчването на програмата си на средни вълни. Съкращението е част от мерките за оптимизиране на разходите на Българското национално радио. На 31 юли същата година предаванията на СВ 963 KHz са възстановени, но едва до 1 януари 2013 г., когато предавателят е окончателно изключен. От 13 януари 2011 г. програмата се излъчва за района на град Шумен от нов предавател на честота 93.40 MHz, на 31 март същата година е включен нов предавател за Търговище, излъчващ на 94.00 мегахерца УКВ, а на 1 май и в Разград на 97.00 MHz. От 00:00 часа на 18 септември 2015 г. програмата на БНР Радио Шумен започна излъчване от предавателна станция „Левен табия” (ТВ кула Русе) за град Русе и региона.

Шумен 9700, ул. „Добри Войников“ 7
тел. +359 54 855115 (редакция), +359 54 855145, +359 54 855155 (ефир), +359 54 855116 (за слушатели), +359 54 855121 (реклама), +359 54 855127 (гл. инженер)
електронна поща: radioshumen@bnr.bg, news.rsh@bnr.bg
уеб-сайт: bnr.bg/shumen , Радио Шумен във Facebook

Онлайн предаване
Връзка Формат на интернет-предаването
Слушай на живо AAC 48 kbps
 
Ефирно излъчване
УКВ радиоразпръскване - град Честота - MHz Предавател, мощност, RDS
Разград   97.00 РРТС Разград, 500 W,
Русе   98.60 РРТС Левент табия, 1 kW,
Силистра   90.30 РРС Меджиди табия, 3 kW,
Търговище   94.00 РРС Търговище-1 - Коджакуз, 500 W,
Шумен   87.60 РРТС Венец, 10 kW,
Шумен   93.40 РРС Шумен, 1 kW,
 
Излъчване от спътник Честота - GHz Детайли
Intelsat-38, 45° изток 11.555 (V) SID:49, APID:319, Скорост:30 Mbaud, Корекция:3/4, свободно излъчване от БТК/Виваком - Intelsat , Карта на покритие
 

Карта на ефирно покритие:
Звуков архив: