Телевизии в Тушовица (Шм)

ТВ канал Телевизионна програма Предавател, мощност, (детайли)
  

Ретранслатор Тушовица


Географски координати: 26E49'0" / 43N0'0"

История на телевизиите в Тушовица


БТ Първа програма / БНТ Канал 1 / БНТ1 - Тушовица 6 канал (до 2013 г.)
БТ Втора програма / БНТ Ефир 2 - Тушовица 34 канал (до 2000 г.)
bTV - Тушовица 34 канал (2000-2013 г.)