Радио Варна е регионална радиостанция на Българското национално радио. Излъчва на УКВ, от спътник и онлайн 24-часова политематична програма за областите Варна, Добрич, Бургас, Шумен и Силистра.

    На 25 март 1933 г. във Варна е основан радиоклуб като местна секция към съюз „Родно Радио“. Радиоклуб Варна осъществява първото си радиопредаване на 6 януари 1934 г. на вълна 235.1 m/1276 kHz. На 19 юли същата година Министерството на ЖПТТ разрешава строеж на радиостанция и през септември започват пробните изпитания на „Радио Варна“. Излъчени са различни по продължителност емисии, които съдържат: 'Български народни песни - соло, класическа музика - вокал и цигулка, грамофонни плочи с оперна музика и новини'.

    Вестник 'Черно море' отпечатва програмата на 'Радио Варна' за неделя, 02.12.1934 г.:
       9 ч. Предаване на църковната служба от Катедралната църква;
       11 ч. Концертъ на Катедралния хоръ;
       11 ч. и 30 м. Соло чело съ съпроводъ на пиано - изп. А. Коенъ;
       12 ч. Соло пение съ съпроводъ на пиано, пее г-ца Линка Сокерова;
       1 ч. сл. об. Камерна музика;
       5 ч сл. об. Концертъ на духовата музика на 8-а пех. д-на,
          I. Д. Христовъ - Тутраканска епопея,
          II. Сарасатъ - Николовъ - Андалуски романсъ,
          III. Георгиевъ - Делчо Войвода - народна китка.


    На 9 декември 1934 г., в 10:30 ч. с освещаване и тържествен 5-часов концерт в зала 'Съединение' се отбелязва официалното откриване на 'Радио Варна'. Концертът е излъчен в ефир, както на вълните на варненското радио, така и от „Родно Радио“ - София. От началото на 1935 г. редовните програми се излъчват обикновено от 11:30 до 13:30 ч. от 19:00 до 22:00 ч. На 07.01.1935 г. Варненската телефонна станция отделя една линия за връзка със София, така, че варненския предавател да може да излъчва столичното радио, след края на собствените програми.

    На 25.01.1935 г. Цар Борис III подписва Указ, с който радиоразпръскването в България става държавна собственост. В следващите месеци е избран нов Управителен съвет на 'Радио Варна', и в началото на 1936 г. е инсталиран нов, по-силен предавател унгарско производство - 'Стандарт', с мощност 2 kW. Този предавател, както и вретеновидната антена 'Телефункен' представляваща 78-метрова желязо-решетъчна конструкция с общо тегло 12 тона са разположен на около 6 км. от центъра на града, на разклона на шосетата Варна-Шумен и Варна-Добрич. С новият предавател, 'Радио Варна' се приема добре не само в града, но и в една доста по-обширна територия - в Добричко, Вълчи дол, Шумен, Попово, Свищов, Севлиево, Габрово, Созопол, Горна Оряховица, Ямбол, Тетевен, София и дори във Видин. Вече държавното 'Радио Варна' започва излъчване на 21 май 1936 г. на 251 м. (1195 kHz) като част от първата българска национална радиомрежа.

    На 23 май 1936 г. вестник 'Черно море' публикува 5-часовата програма на 'Радио Варна':
       11:30 ч. - Народна музика (на живо);
       11:45 ч. - Народна музика (плочи);
       12:00 ч. - Симфоничен концерт (плочи);
       12:25 ч. - Танцова музика (плочи);
       14:00 ч. - Край на предиобедната програма.
       След паузата:
       19:30 ч. - Народна музика;
       19:40 ч. - популярен концерт;
       20:00 ч. - Сказка;
       20:10 ч. - Музикално-образователно предаване;
       21:10 ч. - Лека музика;
       22:00 ч. - Край на вечерната програмата.


    В края на 30-те години 'Радио Варна' става важна част от културния живот на варненци. Появяват се първите музикално-образователни предавания, специализирани предавания за селото, за децата, морско предаване, а на 26.12.1938 г. е предадена и първата българска радиопиеса 'Крилата помощ'. От 16.09.1940 г. се излъчват и специализирани предавания, посветени на Добруджа.

    Към 1 юли 1936 г. Радио Варна излъчва новини на три езика - български, френски и немски. Новините, постъпващи от БТА, се превеждат и излъчват в рубриката 'Новини и съобщения'. Най-образованите личности на Варна четат своите сказки на френски, немски, чешки и полски език. През май 1944 г. поради опасения от бомбардировки екипът е евакуиран в село Игнатиево. На 8 септември същата година, съветски войски влизат в град Варна и е наложено предавателят да ретранслира програмата на 'Радио Москва'.

    От 1949 до 1956 г. радиото се нарича „Сталин“, както и град Варна. През 1947-1955 г. Радио Варна излъчва кратки новини на турски език. През 1949 г., заради новопостроеното летище, предавателят и антената са преместени в кв. „Рупи“ (днес „Чайка“), близо до до стадион „Юрий Гагарин“. През 1953 г. мощността му е увеличена на 10 kW, а вълната на излъчване е променена на 267 м/1124 kHz.

    През 1955 г. започва работа нов радиопредавателен център в местността Боровец. Там са монтирани един средновълно предавател Tesla SRV-30 с мощност 30 kW и един късовълнов предавател, също Tesla SRV-30 'Тесла' - 18/30 kW. През 1959 г. са добавени още два КВ предаватели по 80 kW за радиовръзки и специални предавания. Впоследствие тяхната мощност е увеличена до 150 kW. През 60-те е построен новият градски стадион на Варна, което налага преместването на 10 киловатовия средновълнов предавател в радиопредавателния център в Боровец.

    С изграждането на курортните комплекси 'Дружба' и 'Златни пясъци', започват и специализираните програми за чуждестранните гости по българското черноморско крайбрежие. Те стартират през 1961 г., като през първата година се излъчват от стария двукиловатов предавател 'Стандарт', настроен да работи на друга честота. Програмата е била чисто информационна, с продължителност един час и се изготвя от служители на "Балкантурист". През 1962 г. програмите вече се изготвят професионално, в студиото на Радио Варна и се излъчват от предавателя Tesla SRV-30 в местността Боровец. Чрез същия предавател се излъчва и кратка сутрешна програма на турски език от 'Радио София'.


Програма на Радио Варна, 1966 г.

    През юни, юли и август 1965 г. в обедните часове се предават прогноза за времето и кратки съобщения на руски и немски език. От 01.06.1966 г. Радио Варна езиковите редакции стават 6 - руска, английска, френска, немска, полска и чешка. В следващите години за кратко си излъчват и програми на унгарски и словашки език. Всяка година централната редакция подготвя нови, интересни комуникативни материали, чрез които чуждестранните летовници да се запознават с историята, природните забележителности, бита, социалното дело и културата на нашата страна. Програмната схема включва новини от 8 ч до 9 ч. с музикален интервал между отделните езици, публицистичен материал за важни туристически обекти от 9 до 10 ч., 'Музикална палитра' на всички езици, осведомителен бюлетин на всички езици и поздравителен концерт на един от езиците. Тази програмна схема се допълва с жанра интервю през следващата година, осъществява се от един редактор и шестима преводач-говорители, обхваща периода от май до септември и така продължава до 1971 г. Тогава се въвеждат промени - времетраенето на програмата нараства от 5 на 6 часа, сезонът за излъчване също се удължава и обхваща традиционно ваканционните месеци от началото на май до края на октомври и се въввеждат информационни бюлетини има на всеки кръгъл час. От 1973 г. се излъчват и телевизионни предавания за летовните по черноморието. За целта са инсталирани специални предаватели в по-големите черноморски курорти. През 1975 г. чуждите езици към 'РТЦ - Варна' получават статут на Главна редакция. Радио- и телевизионните програми на чужди езици на радиото и телевизията във Варна се излъчват до 1989 г.

    В края на 60-те и през 70-те години Програмата на български език на 'Радио Варна' се подготвя, с малки различия, от редакция 'Информация' и от редакциите 'Икономическа', 'Обществено-политическа', 'Културна', 'Морска', 'Музикална' и 'Рекламна'. Дневно се излъчва 6-часова собствена програма с прекъсвания, като през останалото време се препредава Радио София, подготвят се много предавания с регионално и национално значение, които се излъчват в националния ефир от столицата. Основните програмни отрязъци са от 6 до 8 ч. на български език и от 8 до 14 ч., следва основната част от програмата на чужди езици, в ранните следобедни часове звучат поздравителни концерти или рекламни предавания. Правят се записи и излъчването на програма на български език се възобновява отново в късните следобедни часове - обикновено от 17 ч. до обобщителния за деня бюлетин в 19 ч., приеман от 'Радио София'. Оттам нататък Радио Варна отново предава на чужди езици, като програмното време следва различна за всеки сезон логика.

    На 9 септември 1972 г., от звукозаписното студио на 'Радио Варна' се излъчват първите телевизионни предавания, реализирани в град Варна. На 12.04.1973 г. Районната радиостанция - Варна, и новооткритото Телевизионно студио във Варна се обединяват в 'Радио-телевизионен център - Варна'. Въпреки затрудненията от всякакво естество - техника, хора и сграден фонд, през следващите три години 'Радио Варна' подготвя и излъчва радио- и телевизионни програми на български и чужди езици. През 1977 г. двете медии се разделят като 'Районна радиостанция - Варна' и 'Телевизионен център - Варна'. През 1984 г. за втори път радиото и телевизията във Варна са събрани като 'РТЦ', но през 1987 г. Радио Варна и РТВЦ Варна, отново са отделни организации.
    Повече за Телевизионен Център - Варна >>>.

    През 1976 г. предавателят СВ-10 е подменен с нов, 40-киловатов СВ-40 - българско производство, излъчващ на нова вълна - 388 метра или 774 kHz. През 1990 г. заработи нов СВ-предавател 2 х 75 kW - доставен от руската компания „ГСПИ-РТВ“, работещ на сумиране, който излъчва програмите на 'Радио Варна' - на 981 и 'Програма Хоризонт' - на 774 kHz. От 1997 г. Програма 'Хоризонт' използва старият 40 kW предавател, настроен на честота 1143 kHz, а на 774 kHz започва излъчване предавателят в Суворово, настоен по-късно на честота 1485 kHz. От септември 2004 г. 'Радио Варна' отново излъчва на 774 kHz с ненасочена кръгова антена и мощност от 75 kW.

    'Радио Варна' започва излъчване на УКВ от началото на 90-те години, първоначално на честота 69.41 MHz, освободена от Програма Христо Ботев, а в следващите години са включени и предавателите в "западния" УКВ обхват за Варна (103.4 MHz), Бургас (88.5 MHz), Добрич (88.7 MHz), от 2000 г. - за Провадия (88.9 MHz) и от 7 май 2005 г. - от Калиакра за Северното Черноморие. През 2009 г. на честотата за Провадия започва излъчване Програма Хоризонт, а за Радио Варна е отредена нова честота - 105.3 MHz.

    През 1996 г. 'Радио Варна' започва собствени предавания на къси вълни с програмата 'Здравей, море!' за българските моряци по целия свят. За излъчването на тази програма служи 100 kW предавател, използван в миналото за заглушаване на чуждестранните радиостанции. През 1997 г. студиата на 'Радио Варна' са изцяло преоборудвани с нова, модерна техника, програмата става 24-часова, с прекъсвания само за информационните бюлетини на БНР от София. В летния сезон на 1999 г. радиото превава на чужди езици: от понеделник до петък от 9:10 ч. на английски, 9:25 ч. на немски, 9:40 ч. на руски език. От 2002 г. Радио Варна излъчва и на живо в интернет.

На 6 април 2010 г., Радио Варна преустанови излъчването на програмата си на средни и къси вълни. Съкращението е част от мерките за оптимизиране на разходите на Българското национално радио. На 31 юли същата година предаванията на СВ 774 KHz са възстановени, а на 8 април 2013 г. - окончателно спрени. От април 2011 г. Радио Варна излъчва в Провадия на 105.3 MHz, от септември 2012 г. предавателят излъчва от ТВРС Рояк с по-висока мощост.

    По материали от 'Книга за Радио Варна' на Виолета Тончева.


    През 2014-2016 г. Радио Варна излъчва новини на руски и английски език за чуждестранните гости по Българското Черноморие. Емисиите се подготвят от екипа на Радио България и се излъчват всеки ден в 11:30 и 19:00 часа.


Варна 9000, бул. „Приморски“ 22
тел. +359 52 664417 (редакция), +359 52 602802 (ефир), +359 52 664410 (за слушатели), +359 52 664488 (реклама), +359 52 664 412 (гл. инженер)
електронна поща: [email protected]
уеб-сайт: bnr.bg/varna , Радио Варна във Facebook

Онлайн предаване
Връзка Формат на интернет-предаването
Слушай на живо MP3 128 kbps / AAC 48 kbps
 
Ефирно излъчване
УКВ радиоразпръскване - град Честота - MHz Предавател, мощност, RDS
Варна 103.4 РРТС Франгата, 1 kW,
Добрич   88.7 РРТС Добрич, 1 kW,
Провадия 105.3 ТВРС Рояк, 1 kW,
Каварна   98.2 РПС Калиакра, 1 kW,
Несебър   88.5 Слънчев бряг, РРТС Еделвайс, 1 kW,
 
Излъчване от спътник Честота - GHz Детайли
Intelsat-38, 45° изток 11.555 (V) SID:40, APID:311, Скорост:30 Mbaud, Корекция:3/4, свободно излъчване от БТК - Intelsat , Карта на покритие
 

Карта на ефирно покритие:
Звуков архив: