Телевизии във Василево (Дб)

ТВ канал Телевизионна програма Предавател, мощност, (детайли)
  

История на телевизиите в Василево


БТ Втора програма / БНТ Ефир 2 - Василево 31 канал (до 2000 г.)
bTV - Василево 31 канал (2000-2013 г.)