Телевизии във Веселиново (Шм)

ТВ канал Телевизионна програма Предавател, мощност, (детайли)
  

Ретранслатор Веселиново, до село Александрово


Географски координати: 27E1'0" / 43N0'0"

История на телевизиите във Веселиново


БТ Първа програма / БНТ Канал 1 / БНТ1 - Веселиново 10 канал (до 2013 г.)
БТ Втора програма / БНТ Ефир 2 - Веселиново 21 канал (до 2000 г.)
bTV - Веселиново 21 канал (2000-2013 г.)
Нова телевизия - Веселиново 41 канал (2003-2013 г.)