Общинското Радио Силистра излъчва по кабелната мрежа повече от 50 години. Слуша се в седемте общини на Крайдунавска Добруджа. Всекидневни емисии от понеделник до четвъртък в кабелната мрежа от 11:00 до 12:00 часа. Информацията е от авторски материали, като в предаванията си включва новини, репортажи, разговори и др. Излъчва реклами и музикални поздрави. Радиоформи с участници от цялата област. Главен редактор - Румяна Гидолова.

Силистра 7500
тел. +359 86 822947, +359 86 822618, +359 86 828091

Разпространение
Кабелно разпространение Мрежа, детайли
Силистра Общински радиотранслационен възел