Телевизии в Евлогиево (Пл)

ТВ канал Телевизионна програма Предавател, мощност, (детайли)
  

Ретранслатор Евлогиево


Географски координати: 24E54'0" / 43N38'0"

История на телевизиите в Евлогиево


БТ Първа програма / БНТ Канал 1 / БНТ1 - Евлогиево 7 канал (до 2013 г.)
БТ Втора програма / БНТ Ефир 2 - Евлогиево 27 канал (до 2000 г.)
bTV - Евлогиево 27 канал (2000-2013 г.)