Телевизии в Костел (ВТ)

ТВ канал Телевизионна програма Предавател, мощност, (детайли)
   7 БНТ1 Костел, 10 W, (приема от Калофер, РРТС вр. Ботев)
 29 bTV Костел, 10 W, (приема от Калофер, РРТС вр. Ботев)
  

Ретранслатор Костел


Географски координати: 25E57'0" / 42N59'0"