Телевизии в Кулина вода (Пл)

ТВ канал Телевизионна програма Предавател, мощност, (детайли)
  

Ретранслатор Кулина вода


Географски координати: 25E3'0" / 43N34'0"

История на телевизиите в Кулина вода


БТ Първа програма / БНТ Канал 1 / БНТ1 - Кулина вода 7 канал (до 2013 г.)
БТ Втора програма / БНТ Ефир 2 - Кулина вода 35 канал (до 2000 г.)
bTV - Кулина вода 35 канал (2000-2013 г.)