Цифрова ефирна телевизия в България


    Преходът от аналогово към цифрово ефирно телевизионно излъчване в България започва с пускането в действие през 2004 г. на експериментален мултиплекс на 64-ти канал в София. През 2011-2012 г. е изградена нова цифрова предавателна мрежа, инсталирани са и нови излъчвателни антени на телевизионните кули. На 1 март 2013 г. са включени в редовна експлоатация три цифрови мултиплекса с национално покритие. На 30 септември 2013 г. са изключени всички аналоговите телевизионни предаватели и България преминава към изцяло цифрово телевизионно излъчване. По план към тази дата цифрова телевизия би следвало да покрива 95% от населението на страната.

    С началото на цифровизацията се излъчват седем програми в три мултиплекса: България Он Ер (MUX-1), bTV, Нова телевизия, TV7, News 7 (MUX-2), БНТ 1 и БНТ 2 (MUX-3). На 30 септември 2013 г. в Мултиплекс 2 са включени нови три канала - bTV Lady, и Ring.bg и Diema Family с час отместване. През май 2014 г. са изключени bTV Lady и Ring.bg, а на 30 септември 2014 г. отпада Diema Family+1. БНТ HD започна излъчване през февруари 2014 г. в Мултиплекс 3. През април 2015 г. националният Мултиплекс 1 прекратява излъчване, а програмата на България Он Ер е пренесена в Мултиплекс 2. На 24 юли 2015 г. програмата на News 7 е свалена от Мултиплекс 2, на 11 декември 2015 г. TV7 също отпада от мултиплекса. След тази дата на национално ниво се излъчват общо шест програми в два мултиплекса.

    В България, предимствата на цифровата телевизия не са напълно усвоени. Броят на програмите е почти същият, какъвто бе и при аналоговата телевизия, качеството на сигнала е подобрено, за сметка на ограничен обхват в малките населени места. Само БНТ започна излъчване на канал с висока разделителна способност (HD), платени канали, видео по заявка и допълнителни услуги не се предлагат.

Цифровизация Предимства Приемник и антена Канали Покритие План
           


Мултиплекс 1 (MUX-1)


Програми

Покритие

Оператор

Фолклор ТВ
 

Честотни канали и предаватели
Списък с населени места (.pdf)
 
НУРТС Диджитъл
 


Мултиплекс 2 (MUX-2)


Програми

Покритие

Оператор

bTV
Нова телевизия
Bulgaria On Air
 

Честотни канали и предаватели
Списък с населени места (.pdf)
 
НУРТС Диджитъл
 


Мултиплекс 3 (MUX-3)


Програми

Покритие

Оператор

БНТ1
БНТ2
БНТ1 HD
БНТ HD
 

Честотни канали и предаватели
Списък с населени места (.pdf)
 
Фърст Диджитъл
 


Регионален мултиплекс София (MUX-12)


Програми

Покритие

Оператор

БНТ1
ТВ Европа
The Voice
Вест ТВ
Телевизия Алфа
Bulgaria On Air
БНР Хоризонт
БНР Христо Ботев
 
София
 
НУРТС Диджитъл
  

Предимства на цифровата телевизия


    Цифровата ефирна телевизия прави възможно приемането с обикновена антена и без смущения на голям брой телевизионни програми, високо качеството на изображението и звука, възможност за предаване на допълнителни услуги и информация заедно с телевизионния сигнал.

Прочети повече ...    

 

 

Приемник, антена, технически параметри


    За безпроблемно приемане на цифров ефирен телевизионен сигнал можете се използвате телевизор с вграден цифров тунер или по-стар телевизор с приставка (декодер). Цифровата ефирна телевизия се разпространява безплатно и се хваща с обикновена стайна антена.

Прочети повече ...    

 

 

Цифрово-излъчвани ТВ канали


    Едва осем телевизионни програми (и две HD) се излъчват чрез трите национални мултиплекса, като жителите на София имат още четири канала от регионалния мултиплекс. Очаква се, в следващите години броят на каналите да нарастне.

Прочети повече ...    

 

 

Предаватели и покритие


    Цифровата ефирна телевизия стартира с включването постепенно на основни предаватели и ретранслатори в цялата страна. Тук публикуваме своевременно информация за настоящото покритие на територията на България.

Прочети повече ...    

 

 

План за цифровизация


    От 1 март 2013 г. започва цифровото ефирно телевизионно излъчване в България. До 1 септември 2013 г. излъчването на ефирна телевизия в аналогов формат ще бъде изключено в цялата страна.

Прочети повече ...