Цифрова ефирна телевизия в България


    Преходът от аналогово към цифрово ефирно телевизионно излъчване в България започва с пускането в действие през 2004 г. на експериментален мултиплекс на 64-ти канал в София. През 2011-2012 г. е изградена нова цифрова предавателна мрежа, инсталирани са и нови излъчвателни антени на телевизионните кули. На 1 март 2013 г. са включени в редовна експлоатация три цифрови мултиплекса с национално покритие. На 30 септември 2013 г. са изключени всички аналоговите телевизионни предаватели и България преминава към изцяло цифрово телевизионно излъчване. По план към тази дата цифрова телевизия би следвало да покрива 95% от населението на страната.

    С началото на цифровизацията се излъчват седем програми в три мултиплекса: България Он Ер (MUX-1), bTV, Нова телевизия, TV7, News 7 (MUX-2), БНТ 1 и БНТ 2 (MUX-3). На 30 септември 2013 г. в Мултиплекс 2 са включени нови три канала - bTV Lady, и Ring.bg и Diema Family с час отместване. През май 2014 г. са изключени bTV Lady и Ring.bg, а на 30 септември 2014 г. отпада Diema Family+1. БНТ HD започна излъчване през февруари 2014 г. в Мултиплекс 3. През април 2015 г. националният Мултиплекс 1 прекратява излъчване, а програмата на България Он Ер е пренесена в Мултиплекс 2. На 24 юли 2015 г. програмата на News 7 е свалена от Мултиплекс 2, на 11 декември 2015 г. TV7 също отпада от мултиплекса. От юни до октомври 2016 г. Мултиплекс 1 отново е в ефир с излъчване на две програми - Фолклор ТВ и ТВ Европа. През септември регионалния мултиплекс за София започва излъчване на 27-ми канал, вместо на досегашния 64-ти. След 1 ноември 2016 г. работят два национални мултиплекса с общо 6 програми SD и една HD.

    В България, предимствата на цифровата телевизия не са напълно усвоени. Броят на програмите е почти същият, какъвто бе и при аналоговата телевизия, качеството на сигнала е подобрено, за сметка на ограничен обхват в малките населени места. Само БНТ започна излъчване на канал с висока разделителна способност (HD), платени канали, видео по заявка и допълнителни услуги не се предлагат.

Цифровизация Предимства Приемник и антена Канали Покритие План
           


Мултиплекс 2 (MUX-2)


Програми

Покритие

Оператор

bTV
Нова телевизия
Bulgaria On Air
 

Честотни канали и предаватели
Списък с населени места (.pdf)
 
НУРТС Диджитъл
 


Мултиплекс 3 (MUX-3)


Програми

Покритие

Оператор

БНТ1
БНТ2
БНТ1 HD
БНТ HD
 

Честотни канали и предаватели
Списък с населени места (.pdf)
 
Фърст Диджитъл
 


Регионален мултиплекс София (MUX-12)


Програми

Покритие

Оператор

Bulgaria On Air
The Voice
Телевизия Европа
 
София
 
НУРТС Диджитъл
  

Предимства на цифровата телевизия


    Цифровата ефирна телевизия прави възможно приемането с обикновена антена и без смущения на голям брой телевизионни програми, високо качеството на изображението и звука, възможност за предаване на допълнителни услуги и информация заедно с телевизионния сигнал.

Прочети повече ...    

 

 

Приемник, антена, технически параметри


    За безпроблемно приемане на цифров ефирен телевизионен сигнал можете се използвате телевизор с вграден цифров тунер или по-стар телевизор с приставка (декодер). Цифровата ефирна телевизия се разпространява безплатно и се хваща с обикновена стайна антена.

Прочети повече ...    

 

 

Цифрово-излъчвани ТВ канали


    Едва осем телевизионни програми (и две HD) се излъчват чрез трите национални мултиплекса, като жителите на София имат още четири канала от регионалния мултиплекс. Очаква се, в следващите години броят на каналите да нарастне.

Прочети повече ...    

 

 

Предаватели и покритие


    Цифровата ефирна телевизия стартира с включването постепенно на основни предаватели и ретранслатори в цялата страна. Тук публикуваме своевременно информация за настоящото покритие на територията на България.

Прочети повече ...    

 

 

План за цифровизация


    От 1 март 2013 г. започва цифровото ефирно телевизионно излъчване в България. До 1 септември 2013 г. излъчването на ефирна телевизия в аналогов формат ще бъде изключено в цялата страна.

Прочети повече ...