Честоти на Българското радио през 1937 г.


Радио София
СВ радиоразпръскване - град Честота - kHz Предавател, мощност, (детайли)
София     850 София, 100 KW, (вълна 352.9 м.)
 
Радио Варна
СВ радиоразпръскване - град Честота - kHz Предавател, мощност, (детайли)
Варна   1195 Варна, 2 KW, (вълна 251 м.)
 
Радио Стара Загора
СВ радиоразпръскване - град Честота - kHz Предавател, мощност, (детайли)
Стара Загора   1402 Стара Загора, 2 KW, (вълна 214 м.)