Българско Радио - Предаване за столицата / Ефир София (1962-1998 г.)
    От 1962 г. Българското радио излъчва специализирано „Предаване за столицата“. В началото предаването е на УКВ честотата на Втора програма на радиото за София - 69.26 MHz всеки работен ден от 17:00 до 18:00 часа. От лятото на 1966 г. предаването е от 14:00 до 15:00 ч. След 1969 г. предаването за столицата се излъчва на отделна честота УКВ 71.45 MHz от 14:00 до 14:30 часа. На 4 януари 1971 г. на тази честота официално се открива III-та програма на Българското радио с литературно-музикалната програма „Орфей“. След 1976 г. предаването за столицата се излъчва и на средни вълни 774 kHz от предавател „София-3“ (Вакарел, 40 kW). От създаването на образователната програма „Знание“ през 1977 г., столичната програма е от понеделник до петък от 13:10 до 14:00 ч. През 1985 г. е пуснат в действие КРТЦ „Витоша“ - Копитото, III-та програма и „Предаване за столицата“ се излъчват на 69.26 MHz.

    От 1992 г. регионалната програма за столицата се нарича „Ефир София“ и се излъчва от 12:50 до 14:00 ч. всеки ден без неделя. Програмата „Ефир София“ е закрита през 1998 г. През 2007 г. БНР започна излъчване на нова радиостанция за столицата - Радио „София“.


Звуков архив: