Българско радио - програма „Орфей“ (1971-93 г.)
    Програма „Орфей“ на Българското радио е профилирана за литература и изкуство, за художествена музика и фолклор, програма, поддържаща нашата културна самобитност и доближаваща слушателя до върховете на световната култура. Излъчва се от 1971 до 1993 г. по трета национална УКВ радиомрежа.

    През 1969 г. в София започва пробно излъчване на Трета УКВ програма на Българското радио, съдържаща Предаване за столицата и класическа музика. На 4 януари 1971 г. официално се открива литературно-музикалната програма „Орфей“.

    Програма „Орфей“ има стремежа да срещне своите слушатели с по-сложните естетически изяви и проблеми в изкуството. За това тя е адресирана до сравнително по-ограничена аудитория със специални предпочитания. Програмата има за цел да развива сред младежта повишен художествен вкус, да предизвиква у нея дълбоки чувства и мисли, да я ангажира с по-големи идеи в областта на литературата и изкуството. По такъв начин тя съдействува за формирането на естетическо възпитание и за противопоставянето срещу пошлия вкус и чуждото влиянне в музиката, литературата и театъра. „Орфей“ е програма с реnертоарна линия, която минава през радиодраматизациите за живота и тrворчеството на велики композитори, директните предавани на симфонични концерти, излъчването на студийни записи или директно на големи кантатно-ораториални творби, на най-значителното от естрадната музика и джаза, на нашия и чуждия фолклор. В нея намират място рубриките за поезия като „Поетичен албум“, четенето на романи с продължение, дитературната антология „От Омир до днес“, въпросите на изобразителното изкуство в рубриката „Меридиани на изкуството“, радиопостановките на класически драматични творби и други. Специализираната радиопрограма „Орфей“ се стреми да задоволи най-високите слушателскн изисквания в тази област.

    На 28 май 1971 г. по програма „Орфей“ за първи път в България излъчва стереофонично радиопредаване. Стерео-предаванията стават редовни, всяка неделя, от 18:30 до 19:30 ч., а от май 1978 г. „Орфей“ преминава изцяло в стереофоничен режим. През 1981 г. започват да излъчват музикалните програми с обемно звучене (Бифонична програма).

    Първоначално излъчването е само в София, на честота УКВ 71.45 MHz всеки ден от 18:30 до 23:30 ч. На същата вълна, от 14:00 до 14:30 се излъчва предаване за Столицата. През 70-те години се изгражда трета национална УКВ мрежа, по която се излъчва програма „Орфей“. От 1 септември 1977 г. на тези честоти започва излъчването и на научно-образователната програма „Знание“. „Орфей“ се излъчва в часовете от 16 до 24 ч., а „Знание“ - от 10 до 12 часа и от 14 до 16 часа. През 80-те години по УКВ предавателите на „Орфей“ за Черноморието в летните месеци се излъчва програма за чуждестранните летовници на шест езика.

    Към 1981 г. трета УКВ предавателна мрежа на Българското радио, включваща програмите „Орфей“ и „Знание“, се излъчва на следните честоти: Белоградчик 67.10 MHz, връх Ботев 71.66 MHz, Варна 69.41 MHz, Кърджали 65.84 MHz, Кюстендил 66.98 MHz, Слънчев бряг 66.80 MHz, Сливен 72.02 MHz, Смолян 67.97 MHz, София 71.45 MHz, Стара Загора 70.22 MHz, Толбухин 68.60 MHz, Шумен 69.80 MHz. В следващите години са пуснати предаватели в Гоце Делчев 71.36 MHz и Русе 69.32 MHz, през 1985 г. честотата за София е променена на 69.26 MHz.


Програма „Орфей“ през 1971 и 1983 г.

    В предаванията на програма „Орфей“ преобладават симфоничната, оперната, камерната и хоровата музика, предназначена за любителите на музикалното изкуство. Във вечерните часове в петък се излъчва опера, в неделя – оратория или кантата, последвана от записи от международни музикални фестивали. В четвъртък пряко от зала „България“ се излъчва концерт на Софийската Държавна Филхармония.

    През 1974-76 г. директор на програма „Орфей“ е поета Росен Василев. През 1975 г. в програмата на „Орфей“ се излъчват пет рубрики за поезия: „Златни страници“, „Мен ме измъчва красотата“, „Поетична сряда“, „В страната на любовта“, „Златни записи“. Програмата организира шест поредни вечери с творчеството на Балзак и нова поредица от предконгресни предавания на редакция „Изкуство“, която запознава слушателите с най-новите постижения в областта на изкуството и културата в отделни окръзи на страната. През 1976 г. „Орфей“ има нова програмна схема, в която са запазени някои от досегашните рубрики и цикли. Сред новите са „Стихове в полунощ“ в петък, събота и неделя в полунощ и „Поетичен атлас“ с представяне на поети от различни Съветски републики. През 1978 г. веднъж седмично се излъчва фолклорно-музикалната рубриката „При изворите на младостта“.

    През 1980 г. радиотеатърът по програма „Орфей“ запазва облика и рубриките си „Архивен радиотеатър“, „Микрофони на сцената“ и „Премиери“. Продължава традицията най-добрите постановки на сценичния театър да стават достъпни за широката аудитория чрез радиото. „Радиотеатърът представя …“ звучи всяка събота от 19:30 часа. От края на 1981 г. „Дневник Изкуство“ прави преглед на най-ярките културни събития на годината в областта на театъра, киното, изобразителното изкуство, припомня фестивали и прояви.

    В края на 1984 г. в четири дни се излъчва „Поети с китара“. Представят се Владимир Висоцки, Боб Дилън, Джон Ленън и Виктор Хара. През 1985 г. по повод 40-годишнината от победата над фашизма всеки месец гостува една социалистическа радиостанция с подбрана програма от литературни, драматургични и музикални произведения, посветени на победата и мира.

    От 1 април 1993 г. Българското национално радио прекратява излъчването по трета национална радиомрежа на УКВ, с което се закриват литературно-музикалната програма „Орфей“ и научно-образователна програма „Знание“. Предаванията им са включени в програма „Христо Ботев“. Предавателите на програма „Орфей“ започват излъчване на регионалните програми на Българското радио: Радио Благоевград от Гоце Делчев и Кюстендил, Радио Пловдив от връх Ботев; Радио Стара Загора в Стара Загора и Сливен, Радио Варна във Варна. На 69.80 MHz от Шумен започват предавания на турски език.


Звуков архив: