Радио 999 - Кюстендил (2001-2007 г.)
    Радио 999 излъчва от 2001 г. na 96.7 MHz за град Кюстендил. На 9 март 2004 г. предаванията са временно прекратени, и отново възобновени с Решение на КРС № 2287 от 22.12.2004 г. и издадена лицензия № 101-02981 от 22.12.2004 г. Управител: Роси Ангелова. През септември 2007 г. радиостанцията е продадена и става част от мрежата на Радио Фокус. След проведени през първата половина на същата година конкурси, Радио 999 спечели лицензия за радиоразпръскване и в град Ямбол и през януари 2009 г. стартира новата програма на Радио 999 - Ямбол.

Звуков архив
   
Звуков архив на Радио 999