Радио Аура (2015 г.)
    Радио Аура започна пробни излъчвания в края на февруари 2015 г. във Велико Търново на 97.1 MHz и в Кюстендил на 98.2 MHz. На 10 март 2015 г., точно в 10:00 часа радиото стартира излъчване в радио ефира на град София на 95.7 MHz – честотата, на която до 2011 г. излъчваше Дойче Веле.

    Историята на Радио Аура датира още от 1993 г., когато в Благоевград е създадено студетско радио при Американския Университет в България (AURA от American University RAdio). През 2012 г. честотата в Благоевград стана част от мрежата на Радио Energy, а студентското радио продължава онлайн излъчване.

    Новото Радио Аура предлага на слушателите си най-известните и любими на феновете поп-хитове, голяма част от които са на български език. Радио Аура спечели конкурсите за радиоразпръскване с новаторска програмна концепция с обществено полезна насоченост - Radio Reading Service. Програма „Аура” е насочена към широка аудитория, в нея ще присъстват предавания с информационна, образователна, културна и развлекателна насоченост. Предназначението на програмата е да привлече цялата потенциална аудитория на града, доколкото в тематичното многообразие всеки може да намери нещо; да представя теми, свързани с науката, образованието, културата, изкуството; да се обърне към активно ангажираните с обществения живот чрез предлагане на коментарни форми за събития и теми от ежедневието; да играе важна социална и хуманна функция, като работи в интерес на незрящите, на възрастните, на хората, които вече трудно четат или са социално затруднени да купуват книги, вестници и др. Децата също са адресат на програма, като за тях са предвидени специални модули, в които ще се четат стихчета, приказки.

    На 22 септември 2015 г. на честотите на Радио Аура стартира новото радио Nova News.