Радио Дъга - Разлог (1999-2013 г.)
    На 19 август, ден четвъртък, 1999 година, точно в 9 часа стартира програмата на радио „Дъга”. През април 2002 г. заради решение на Комисията за регулиране на съобщенията, радиостанцията не излъчва, също както и много други български радиостанции. През април 2004 г. радиото възобновява предаванията си.

    Програмата на радио „ДЪГА” е Hot Adult Contemporary Radio. Музиката е изцяло хитова, като звученето е меко и е насочена към аудиторията между 20 и 45 годишна възраст. Излъчваме 24 часа в денонощието, като за prime time /най-слушано време/, според социологическите проучвания определяме времето от 7:00-9:00, 11:00-12:00, 17:00-20:00 часа. Общото съотношение на музика и говор в радиото е 85/15%. Новинарските емисии са 6 на брой: в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 17:30 е разширена емисия новини от община Банско, 18:00 часа е разширената емисия новини от община Разлог. Тяхната продължителност е не по-голяма от 180 секунди. В това време се включва спортната информация и прогнозата за времето. Общият брой на включванията на водещите за един час е пет, с обща продължителност от 205-210 секунди.

    Като основен принцип при изпълнението на тази програмна схема е залегнала идеята да се създаде изключително приятелска и добронамерена среда в аудиторията на радиото. По своята същност програмата на радио “ДЪГА” е музикално-развлекателна.

    Въпреки своята музикална насоченост ние се стремим в максимална степен да отразяваме новините такива, каквито са, като съкращаваме времето за достъпа на информация до слушателите. Реализирайки своята Програмна концепция ние осигуряваме балансирана информация от региона от областта на социалната, икономическа, културна и политическа сфера. Отделяме новините от коментара, поднасяйки чисто информационни емисии.

    Териториалният обхват на радио "Дъга" е на около 40-50 км. от Разлог и включва селища в общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда. Изпълнителният директор: Веселина Дърпатова.

    На 11 декември 2013 г. на честотата на Радио Дъга започна излъчване Радио 1.

Звуков архив
   
Звуков архив на Радио Дъга