Радио Дарик 18 - София (2011-2014 г.)


Радио Дарик 18    Радио „Дарик 18“ започна излъчване на 20 юли 2011 г. на честота 90.00 МХц УКВ в София. До тази дата на същата честота излъчва Радио Сигнал Плюс, собственост на Дарик Радио.

    Програмата на „Дарик 18“ е с специализиран музикален профил, насочена към младежката аудитория. Новото наименование „Дарик 18“ е избрано от една страна с цел да бъде използван силния бранд на Дарик радио като носител на задълбочена музикално- информационна програма, радваща се на широко доверие сред аудиторията. От друга страна цифрата „18“ показва насочеността на новата радиопрограма към младите хора и стремежът на радиото по ненатрапчив и приятен начин да припомня на слушателите си за отговорностите, които ги чакат при навършване на тази ключова възраст. Мотивите за промяна на профила са свързани с целта, която си поставя екипът - програмата да отговаря на интересите на аудиторията, да бъде адекватна и модерна; да представя тип музика, изключително популярен в Европа и Северна Америка - съвременни хитове и хитове от последните 10-20 години. Резултатът от промяната на програмните характеристики ще е свързан най-вече с обогатяването на слушателската аудитория с програмен продукт, специализиран и изключително насочен към потребностите на аудиторията между 12 и 24 години; преосмисля се ролята и начинът на представяне на информацията – кратка, ясна, съдържателна и строго таргетирана.

    В началото на 2014 на 90.00 МХц УКВ стартира новата програма на Радио Дарик Носталжи.