Радио „Горянин“ (1951-1962 г.)
    Горянското движение е съпротивително движение срещу съветизацията на България, колективизацията и комунистическия терор. Горянското движение има над 600 нелегални организации с около 2000 души и от различни прослойки на българското общество в цялата страна, всеки има и по няколко души помачаги, но единна организация и стратегия няма. Горяните се сражават с комунистическата власт след преврата от 1944 и до около 1955 година. Чети действат из цялата страна, а около 160 горяни се сражават самостоятелно. Емигрирали опозиционери се завръщат в България и се включват в четите с надеждата, че тяхната борба ще подпомогне интервенция на Запада за освобождението на Източна Европа. Малцина от горяните оцеляват, повечето загиват в битките или заловени, са осъждани на смърт или убивани без присъда. Семействата на бунтарите срещу наложения от Съветския съюз режим с десетилетия са преследвани и подтискани.


Честоти на Радио „Горянин“ към 1 октомври 1953 г. според изданието „Broadcasting stations of the world”. Информационна служба за чуждестранното радиоразпръскване към ЦРУ на САЩ, Библиотека на Университета на Илинойс (384.5 Un298b/1953)

    Радио „Горянин“ започва предаванията си през април 1951 г. Радиото е създадено от ЦРУ като част от тайна операция QKSTAIR, след 1952 г. операцията е под кодово име BGCONVOY, след 1954 г. - METAPHOR. Два Американски предавателя са инсталирани в околностите на Атина и излъчват на различни честоти. Някои от работещите в радиото са: Димитър Бахаров, Златка Влайчева, Емануил Кожухаров, Иван Митев. Емисиите са от 6:30 до 12:00 часа и от 17:30 до 22:30 часа, започват с марша „Един завет” и завършват с химна „Шуми Марица“.

    В създаването на Радио „Горянин“ участват българските емигрантски организации Временно българско представителство (ВБП), Български национален фронт „Свобода” (БНФ) и Български национален комитет „Свободна и независима България” (БНК). ВБП действа в Мадрид, издава вестник „Един завет” и излъчва програми на български език по Радио Мадрид. БНФ е основан в Мюнхен през 1947 г. и в следващите години преместен в САЩ и Канада. БНК под ръководството на д-р Г. М. Димитров - Гемето създава в САЩ радиостанцията „Свободна България”, след 1957 г. „Свободна Европа“.

    В края на май 1951 г. Радио „Горянин“ съобщава, че в Сливенския Балкан се сформира въстаническа армия и хора от цялата страна тръгват натам. Комунистическата власт е уплашена не на шега. 13-хилядна армия от милиционери и войници обгражда Сливенския Балкан, за да попречи на въстаниците да се присъединят към четата на Георги Търпанов. Стотици са арестувани, а някои са разстреляни на място без съд и присъда.

    Из емисията на радио „Горянин“ през май 1955 г.:
„Тук радио Горянин – гласът на българската съпротива …
Да се готвим непрестанно, братя,
да се готвим за деня на свободата
и от болшевишкото робство
да освободим земята свята …”


    Към 1952-'53 г. Радио Горянин има три 15-минутни емисии сутрин, обед и вечер, които се излъчват общо 28 пъти през цялото денонощие. Ръководството на компартията създава специален отдел ХII към Държавна сигурност за борба и ликвидиране на горянското движение с поделения към окръжните управления на МВР като залага на създаването на агентурна мрежа. Важна част от дейността на този отдел е да записва предавания на вражеската радиостанция. Цитат от един от техните доклади (1956 г.):

    В емисията си от 19.VI. т. г. вражеската радиостанция „Горянин“ предава следното за академик Кристанов: „Братя българи, изключването на професор д-р Кристанов от Партията е доказателство, че има партийци, които въпреки всичко не са забравили, че са българи и хора. Професор д-р Кристанов, който като директор на института за обща и химична медицина при Академията на науките открито се вдигна в защита на нашето селячество ... да иска разтуряне на ТКЗС е пример на честен българин, който открито стана изразител на всенародните мисли и мислите на партийците и вдигна мощен глас на протест в защита на селячеството и против насилствената колективизация. Ние, поробения наш народ се гордеем с верният народен син професор Кристанов, който като младеж идеалист за нашето величие седя дълги години в Съветския съюз. Върна се в поробената ни родина издигнат като главен директор на института за обща и химическа медицина. Радио „Горянин“ – гласът на враговете на комунизма поздравява професор Кристанов за геройското му държание в защита на родното село против попълзновенията на комунизма.”

    Българските власти заглушават предаванията на Радио „Горянин“. Първоначално, това се е извършвало от военните с трофейни немски инсталации за радиозаглушаване „Лоренц”. Впоследствие, към Държавна сигурност е създадено специализираното „Техническо звено за подавяне на вражеските радиопредавания”. По нареждане на тогавашния генерален секретар на БКП Вълко Червенков, заглушаването се извършвало с мощни за времето си Съветски радиосмутители, монтирани на български и Съветски товарни и рибарски кораби. Освен тях били наемани и кораби от неутрални страни. Вълните на тези смутители били насочени към Атина, където се намирала „най-вражеската радиостанция” за България.

    „Гласът на българската съпротива” изиграва много важна роля в координирането на нелегалната съпротива и информирането на българите в този период. Мисията на радиото е борба за свободна България, в защита на българщината и срещу съветизацията на страната. Радио „Горянин“ информира за политическите събития по света, за насилията на властите, за действията на горянските чети. Радиото създава кореспондентска мрежа в България, ръководена чрез шифровани съобщения по време на радиопредаванията и предупреждава за конкретни внедрени агенти на Държавна сигурност.

    Заедно с Радио „Горянин“ от същия предавателен център до Атина излъчва и друга нелегална радиостанция на български език, наречена „Христо Ботев“, както и „Shqipëria e Lirë“ на албански, „România Viitoare“ на румънски, „Нова Україна“ на украински. Последното предаване на Радио „Горянин“ е на 9 август 1962 г.

Източници:


— Публикация на д-р Николай Илиев, политически секретар на БНРП;
— в. „Земеделско знаме”, март 2008 г.;
— „Доклад за по-характерни изказвания, настроения и прояви сред освободените от затвора съдени по процеса Трайчо Костов, членове на Партията и други среди“. София, 14.VII.1956 год., ЦДА, ф. 378 б, оп. 1, а.е. 1031, л. 43-48. Копие. Машинопис.;
BGCONVOY: първата тайна операция на ЦРУ в България - сп. „Геополитика“
„Държавна сигурност и вражеските радиостанции“ - документален сборник на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и на нейната администрация
Проект „Декомунизация“
— Cold War Frequencies. CIA Clandestine Radio Broadcasting to the Soviet Union and Eastern Europe. Richard H. Cummings, 2021, ISBN 978-1-4766-7864-1