Радио Югославия на български (1945-2006 г.)
    Международното радио на Сърбия и Черна гора е единствената държавна радиостанция, която на къси вълни излъчва програма за всички части на света на 13 езика от Сърбия. Излъчването на програмата за чужбина е започнало на 8 март 1936 година в Кралство Югославия, а пряк повод за основаваенто на радио на къси вълни е била нуждата от противопоставяне на фашистката пропаганда.

    През ноември 1941 година, по време на окупацията на Белград през втората световна война, започва работа Радио Свободна Югославия, която от 1945 година е излъчвала програма от град Уфа в Урал. От 1945 година насам, програмата за чужбина се излъчва в рамките на Радио Белград. Тогава започват и предавания на български и македонски език. С решение на правителството на Федеративна Народна Република Югославия, се основава Радио Югославия, което като такова, работи до януари 1954 година, когато Радио Белград поема отново излъчването на програмата за чужбина. Решение за основаване на осведомителната работна организация Радио Югославия е взето на 26 януари 1977 година, а радиото, като отделна институция, започва работа на 2 февруари 1978 година.

    От 1951 година програмата за чужбина се излъчва от предавателния център в Стублине, близо до Белград, а новия предавателен център край Белине, в Република Сръбска, е завършен през 1987 година. Заради войната на територията на Босна и Херцеговина през 1992 година, двата предавателя са преместени от центъра в Белине в центъра в Стублине. По време на НАТО-бомбардировките срещу СРЮ през 1999 година главната сграда на предавателния център в Стублине е унищожена със всичките предаватели.

    Радио Югославия – Международно радио Сърбия и Черна гора има представяне в интернет, от март 1997 година. Радио Югославия – Международно радио Сърбия и Черна гора, от 1991 година, освен програмата за чужбина излъчва вътрешна програма YU RADIO, на фрекфенция 100.40 МНz в Белград. Станцията подържа редовни контакти със слушатели от страната и чужбина. В редакцията се получават годишно няколко хиляди писма от всички крайща на света. В реализирането на програмата участвуват около 190 души.

    Във връзка с разделянето на Сърбия и Черна гора, на 16 юни 2006 г. „Международното радио на Сърбия и Черна гора” (преди това „Радио Югославия”) се преименува на „Международно Радио Сърбия”. Междувременно стана ясно, че излъчването на новини на български е спряно.


Вижте още:


Предавания на български език в Сърбия

Аудиозапис от предаване на Радио Югославия (МРСЦГ):

Loading Predavatel Player...