Радио Лиани (1994-2009 г.)
    Радио Лиани е основано през 1994 г. в град Ловеч, негов управител е Анелия Иванова. В началото на 2004 г., на основание приети поправки в Закона за радиото и телевизията, Радио Лиани получава временни разрешителни за излъчване в голям брой градове в цялата страна и се превръща в национална радио-мрежа. През 2000-2001 г. радиото издава и вестник „Лиани Вест“.

    През 2006 г. Радио Лиани излъчва на 16 честоти: Ловеч - 100.5 MHz (до 2001 г. - на 105.0 MHz), Ябланица - 100.5 MHz, Левски - 92.7 MHz, Троян - 103.8 MHz, Априлци - 107.8 MHz, Трявна - 91.5 MHz, Тетевен - 105.8 MHz, Търговище - 94.0 MHz (след юли 2005 г. - на 107.4 MHz), Бяла - 95.2 MHz, Карлово - 107.8 MHz, Разлог - 97.1 MHz, Карнобат - 100.5 MHz, Балчик - 105.4 MHz, Обзор - 107.9 MHz, Несебър - 87.6 MHz, Приморско - 100.6 MHz.

    Ориентирана изключително към хората в малкия град, програмата на радио Лиани се стреми да постигне основните си цели - подпомагане развитието на гражданското общество в градове и населени места с жители под 50 000 човека, подкрепа на всички усилия за създаване на средна класа. Радио Лиани търси и намира своето място именно в това - да допринася за развитието на малките градове в посока създаване на гражданското общество в тях при зачитане на националните и приобщаване на хората към европейските ценности.

    В края на 2007 г. Радиокомпания Си-Джей купува мрежата на Радио Лиани и повечето четоти преминават към Радио N-JOY. На 6 август 2009 г. на честотата в Ловеч започва излъчване програмата на столичното радио Z-Rock, с което се прекратява съществуването на Радио Лиани.

Звуков архив
   
Звуков архив на Радио Лиани