Радио „Славина-Дес“ / Радио „Олимп“ - Пловдив (1999-2002 г.)


    Радио „Славина-Дес“ излъчва на 89.2 MHz в Пловдив от началото на 1999 г. Радиостанцията е основана от Гено Бахчевански, който е първият спортен коментатор на Радио „Пловдив", дългогодишен кореспондент на вестниците „Футбол“ и „Отечествен фронт“ в града. Радиото стартира като първото спортно частно радио. От 1 септември 1999 г. е преименувано на Радио „Олимп“. Станцията излъчва от РРС Пловдив с мощност 50 W и е закрита през април 2002 г.

Звуков архив
   
Звуков архив на Радио Олимп