Радио Пазарджик (1995-2011 г.)
    Общинското радио Пазарджик е първата радиостанция в града и излъчва пробно от 6 март 1995 г. и официално от 23 март същата година. През 2002 г. лицензията на радиостанцията е отменена, но на 19 април 2004 г. възобнови дейността си, след като община Пазарджик получи официално нова лицензия за радиоразпръскване, издадена от Комисията за регулиране на съобщенията за срок до приключване на процедурата по реда на Закона за радиото и телевизията. Програмен формат: AC. През 1995-2005 г. Радио Пазарджик е партньорска радиостанция на българската редакция на Би Би Си - Лондон.

    През 2009 г. Съветът за електронни медии провежда конкурси за рапределение на честотите за град Пазарджик, на които Общинското радио губи правото на излъчване, а честотата му е предоставена на БГ Радио. След поредица от съдебни дела, влезе в сила окончателното решение, и на 8 март 2011 г. предавателят на Радио Пазарджик е изключен и радиото прекрати ефирната си програма.

Звуков архив
   
Звуков архив на Радио Пазарджик