Радио Перник FM (1997-2005 г.)
    Радио Перник FM е една от първите радиостанции в Перник и региона. Излъчва от март 1997 г. на 92.1 MHz, през лятото на същата година радиото спира поради липса на лицензия. Излъчването е възобновено през есента на 1997 година на новата честота 90.3 MHz. От януари 2005 г. на 90.3 MHz излъчва новото радио Xtreme.


Звуков архив
   
Звуков архив на Радио Перник FM