Радио Петра - Петрич (2002-2003 г.)


    Излъчва на 91.90 MHz през 2002-2003 година за град Петрич и региона.