Радио Пинк - Симитли (1998-1999 г.)


    Радио Пинк излъчва от 1998 г. за Симитли и региона, основател на радиото е Любен Благов. Предаватят е бил разположен на покрива на читалището в близкото село Крупник. През феруари 1999 г. излъчването е прекратено.