Гласът на Русия (1991-2009 г.)
The Soviet Union had been the first country to broadcast in foreign languages - a department for foreign languages was created within the Soviet broadcasting system and Radio Moscow was formally inaugurated in October 1929.     „Гласът на Русия” е най-старата държавна радиокомпания на Русия, излъчваща предавания за чужбина. Първите й сигнали прозвучаха на 29-ти октомври 1929 година. Програми на български език Радио Москва излъчва от началото на 1938 г. През февруари 1941 г. започват редовните предавания, в началото веднъж, а след това няколко пъти дневно. През 1942 г. се излъчват шест програми дневно с обща продължителност два часа. Българската редакция на Радио Москва е имала филиали в градовете Куйбышев (днес - Самара) и Тифлис (днес Тбилиси, столица на Грузия). Предаванията от Москва се излъчват в часовете 5:45-6:15 и 21:40-22:00 ч., от Куйбышев - в 6:45-7:00 и 21:45-22:00 ч., от Тбилиси - в 7:30-7:45 и 21:20-21:45 ч.. В годините на втората световна война в радиостанцията работят известни дейци на комунистическата партия като Станке Димитров (Марек), Васил Коларов и др. Често в програмата на Радио Москва се четат статиите на Георги Димитров.

    Предаванията на Радио Москва на български език продължават още по-активно след края на войната, през 1946 г. се излъчват три програми дневно - 17:30 ч. на 19 м. и 25 м.; 18:30 ч. на 31 м. и 41 м., 19:30 на 41 м. и 49 м.

    На 1 октомври 1953 г., в 21:25 ч. по първа програма на Радио София за първи път прозвучава сигналът на Съветското Радио, последвам от думите: „Говорит Москва, Говори София! Добър вечер, драги слушатели! Започваме нашето предаване за трудещите се от Народна Република България ...” Оттук нататък дълги години Радио София ще излъчва всеки петък половинчасовите предавания, изпратени от Радио Москва.

    След 1991 г. програмите за чужбина на Съветското радио вече се наричат „Гласът на Русия”, програмите на български продължават да се излъчват на къси вълни, по два часа дневно. През 1999-2000 г. софийската радиостанция „7 дни” препредава програмите на „Гласът на Русия” на български език в София, на УКВ 107.9 MHz.

    През 2009 г. „Гласът на Русия” преустанови емисиите си на български език на къси и средни вълни, като продължава да работи уеб-сайта на радиостанцията: http://bulgarian.ruvr.ru/

Начален сигнал на „Гласът на Русия” на български, 2006 г.:

Loading Predavatel Player...Основен сигнал на Радио Москва:

Loading Predavatel Player...