Радио Тирана на български език (1939-91 г.)

    Радио Тирана е създадено през 1937 г. Албания става италиански протекторат и от 14 април 1939 г. радиото започва да предава новини на седем езика. Информационните програми се изготвят с помощта на италианското Радио Бари, което още от 1933 г. предава новини на балканските езици. Към октомври 1939 г. Радио Тирана излъчва български новини и музика всеки ден от 19:10 до 19:35 ч. на 7850 kHz/38.22 m. Към 1946 г. радиото има предавания на български ежедневно от 19:15 ч. на същата вълна 38 m. Около 1947-48 г. предаванията на български прекъсват, за да бъдат възобновени през 1961 г.

    През 60-те години Албанското държавно радиото открива мощните предавателни станции Шияк и Флака край Драч и Църик край Елбасан. Радио Тирана се превръща в седмото по големина световно радио с предавания на над 20 езика, въпреки, че самата Албания е една от най-изолираните страни в Европа. Ежедневно на всеки от езиците се излъчват няколко половинчасови програми включващи новини и музика. Интересен факт е, че в радиото работят местни албански журналисти, говорещи изключително забавен български. Същото се отнася и за другите езици, на които излъчва радиото. Радио Тирана е единствената източноевропейска радиостанция, заглушавана от българска страна по време на студената война. Това се дължи на идеологически противоречия между господстващия в Албания комунизъм от китайски тип (маоизъм) и българския вариант от съветски тип.

    През 70-те години предаванията се осъществяват на средни вълни 1214 kHz и на къси вълни 31 и 41 метра. Към 1989 г. българските емисии са всеки ден както следва: 6:00-6:27 ч. на 1457 и 6090 kHz; 16:00-16:27 ч. на 6080 и 7155 kHz; 19:00-19:27 ч. на 1214, 6080 и 7170 kHz; 21:00-21:27 ч. на 6080 и 7100 kHz; 23:00-23:27 ч. на 1214 и 6080 kHz чрез предавателите край Драч. Радио Тирана излъчва на български език до 1991 г.


    От 1953 до 1961 г. програмите на Радио Тирана за Северна Америка се излъчват от предавателна станция Столник край София. През 1992-97 г. на средни вълни от Албания се излъчва българската програма на Транс Световното Радио, а от 2004 г. насам - Радио Китай за чужбина на средни и къси вълни.


Вижте още:


Предавания на български език в Албания

Източници:


Skifter Këlliçi: Ju rrëfej historinë e Radios Tiranës - Tirana Observer
Radiocorriere (1925-1995) - Rai Teche - L'archivio della Rai


Звуков архив: