Радио TV9 - Пазарджик (2014-2016 г.)
    Радио "TV9" излъчва в Пазарджик от октомври 2014 г. Програмния формат на радиостанцията е музикален - българска поп-музика. От 4 октомври 2016 г. на честотата на Радио TV9 се излъчва програмата на Радио Ултра.