Радио Велико Търново (1993-2005 г.)
    Радио Велико Търново е създадено на 24 декември 1993 г. и е първата частна радиостанция в града. Радиото излъчва чрез 2 предавателя - в град Велико Търново на 102.40 MHz и в Свищов - на 95.20 MHz. Програмата на Радио “Велико Търново” е насочена към младите хора и активното население в областта. Нашата цел е не само да забавляваме слушателите, но и да им бъдем максимално полезни с актуална информация за всичко, което се случва в областта. Програмен формат: Hot AC. През май 2005 г. радиото става част от националната радио-верига Фокус.

Звуков архив
   
Звуков архив на Радио Велико Търново