Гласът на Америка на български (1942-2004 г.)
    Американската държавна радиостанция за чужбина „Гласът на Америка“ (Voice of America, VOA) излъчва на български език от октомври 1942 г. В началото предаванията се контролират от американския офис за военна информация (Office of War Information, OWI), предават се от студио в Ню Йорк чрез предаватели на средни и къси вълни в Средиземноморието - от 15 август 1942 г. от Казабланка, Мароко и Константин, Алжир; през 1943-45 г. от Бари, Италия; от 1949 г. от Танжер, Мароко; от 1950 г. от Солун, Гърция.

    През 1953 г. „Гласът на Америка“ става част от новата информационна агенция на САЩ (United States Information Agency, USIA), през 1954 г. се централата му е преместена във Вашингтон. През 60-те и 70-те години радиото излъчва на къси вълни на български език от предавателни центрове в Германия, Португалия, Испания. През 1972 г. е пуснат нов мощен предавател край Кавала, Гърция, чрез който програмите на „Гласът на Америка“ на български език се излъчват ежедневно на средни вълни 792 kHz.

    На 16 април 1991 г. „Гласът на Америка“ започва излъчване на УКВ 97.6 MHz в София. Програмата е 24-часова, включва сутрешното предаване на български език от Вашингтон „Добро утро, България!“ и сателитната музикална програма VOA Europe. Предаванията на „Гласът на Америка“ в България започват с дарение от американската организация „International Media Fund“ и се осъществяват от фондация „Приложни изследвания и комуникации“ (ARC Fund) при Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) с помощта на фондация „Отворено общество“. През 1992 г. започват кратки включвания с новини от студиото в София. Постепенно местните предавания се увеличават и на 7 януари 1993 г. е официалното открито Радио Витоша със собствена програма през деня и VOA Europe през нощта. В края на 1992 г. стартират и няколко регионални радиостанции, които предават „Гласът на Америка“ и VOA Europe в страната - радиото на Американския университет в България - Радио Аура - Благоевград, Радио Галатея - Варна, Радио Атлантик - Пловдив. От 1993 г. VOA предава по Радио Майа - Бургас, от 1995 г. по Радио Атлантик - Варна, от 1996 г. по Радио Атлантик - Бургас и Радио Атлантик - Плевен, от 1998 г. по Радио Атлантик - Добрич.

    През януари 1997 г. музикалната програма VOA Europe е закрита, а на нейно място звучи VOA Express, от 1998 г. - Radio Voyager, от 1999 г. - VOA Music Mix.

    През 2003 г. Американският конгрeс решава да закрие българската редакция на „Гласът на Америка“. Последното предаване на български език е излъчено на 27 февруари 2004 г.


Източници:


VOA Through the Years - www.insidevoa.com
Allied Armed Forces (etc.) Radio Stations - by Lt. Martin Swenson (ret.)
• Alan L. Heil Jr.: Voice of America - A History, Columbia University Press, 2006
„Държавна сигурност и вражеските радиостанции“ - документалнен сборник на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и на нейната администрация


Звуков архив: