Александър Телевизия - Добрич (1994-2002 г.)
    Частната регионална ефирна телевизия "Александър" излъчва за град Добрич на 48-ми канал в дециметровия обхват от 1994 г. до 2002 г.