Общинска телевизия Белослав (1994-2002 г.)


    Общиската телевизия „Одесос“ излъчва в Белослав от 1994 до април 2002 год. на 40-ти канал в дециметровия обхват. Телевизията няма собствени програми, а ретранслира програми от спътник. От май 2004 г. лицензията на ТВ Белослав се използва от регионалната „ТВ Варна“, след 2009 г. - „ТВ Черно море“ на 57-ми канал.